WERKPLAN 2018 TAAKGROEP DIACONIE
Prot. Gemeente Hellevoetsluis

 

Dit werkplan geeft een aantal voornemens weer, die (nieuwe) paden aangeven voor de taak van het Diaconaat in de wereld. Dit geldt naast de nu al bestaande ZWO/Kerk-in-Actie-activiteiten.
Samenwerking met andere diaconieën op Voorne-Putten-Rozenburg zal in veel gevallen zeker vruchtbaar kunnen zijn.

Het deelnemen aan activiteiten georganiseerd door andere dan kerkelijke/ niet kerkelijke organisaties moet telkens overwogen worden.

De doelstelling is altijd:

“Het direct bevorderen van gerechtigheid

 en

 het praktisch lenigen van lokale tot internationale nood”

Voedselbank Hellevoetsluis en Stichting Leergeld Voorne-Putten-Rozenburg en Kerk-in-Actie-projecten zijn voorbeelden waar daadwerkelijk hulp wordt geboden.

 
Concrete plannen voor 2018

 1. De Diaconie roept de gemeenteleden op tot diaconaal bewustzijn en tot onderlinge dienstverlening in de vorm van barmhartigheid, gerechtigheid en welzijn in de gemeente.
  Dit zal gestalte moeten krijgen in “offerbereidheid”(geldinzameling) en de inzet van menskracht. Dit kan bijvoorbeeld door informatieve artikelen te publiceren.
 2. Werkzaamheden in/via Voedselbank Hellevoetsluis en Stichting Leergeld Voorne-Putten-Rozenburg voortzetten en indien nodig financieel te ondersteunen.
 3. Het werk van ZWO/Kerk-in-Actie blijvend steunen. Creatieve initiatieven ontwikkelen om ook hier de gemeente te wijzen op haar verantwoordelijkheid in deze problematiek.
 4. Het onderhouden van de contacten met predikanten, kerkelijk werkers, ouderlingen in de sectieteams, andere taakgroepen, ouderenpastoraat en jeugdraad.
  Zij allen zijn mede de ogen en oren bij het ontdekken van noodsituaties op diaconaal terrein.
 5. Het uitvoeren van taken, zoals vastgesteld in de Kerkorde en de “Plaatselijke regeling”.
  Zie hiervoor ook het overzicht “Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Taakgroep Diaconie”.
 6. Daar waar mogelijk hulp te verlenen (financieel en daadwerkelijk) aan mensen. Ook als ze niet op vakantie kunnen gaan.
 7. Hulp in de vorm van een luisterend oor te bieden bij een rampsituatie binnen de burgerlijke gemeente Hellevoetsluis in een nader open te stellen (kerk)gebouw.
  Dit is ook mogelijk bij een regionale rampsituatie.
 8. Een collecte-inzameling gaan houden voor de jaarlijkse dankdag (thema nu nog niet bekend).
 9. Verdieping van diaconie (intern en extern) om zowel te kunnen anticiperen op vragen die naar ons toekomen, als zelf actief hulpvragers opzoeken.
 10. Meer laten zien waar diaconie voor staat en hoe we dat willen bereiken en de bezetting op peil houden
 11. Collectes meer levendig maken/houden.

 

Vastgesteld in de vergadering Taakgroep Diaconie d.d. 16 januari 2018.