HULP IN CORONATIJD

De Taakgroepen Diaconie en Pastoraat zijn erg blij met alle initiatieven die inmiddels zijn genomen wat betreft de hulpverlening aan met name oudere gemeenteleden. Chapeau voor iedereen die vrijwillig zijn/haar steentje al bijdraagt!

•    Aan de oproep om boodschappen te gaan doen voor ouderen, die dat nu even niet kunnen, is al flink gehoor gegeven! En u kunt zich nog opgeven bij de contactpersonen.

•    Ook in de wijken gaan deze weken gemeenteleden, waaronder de signaalmedewerkers, elke week op pad om zondagsbrieven en kaartjes rond te brengen. Volgende week zullen zij massaal de Paasgroet bij alle gemeenteleden bezorgen.

•    Predikanten, pastoraal werker en ambtsdragers  telefoneren dagelijks met zieken en gemeenteleden om met hen in contact te blijven.

•    Maartje Keijzerwaard heeft  al aardig wat reacties gekregen van gemeenteleden, die aan de ouderen in de verpleeghuizen een kaart willen sturen. Voor informatie over namen en adressen: mkeijzerwaard60 @gmail.com.U ziet het, de gemeente leeft en doet wat in haar vermogen ligt om naar elkaar om te zien!  
Als u zelf hulp nodig heeft of als u signalen opvangt van mensen die hulp zouden kunnen gebruiken, geef dat dan door aan één van ons. We kunnen met u mee denken, op welke manier we hulp kunnen bieden! Echt graag gedaan!

Voor de CONTACTPERSONEN  PASTORAAT en CONTACTPERSONEN  DIACONIE (DIACONAAL RESCUE TEAM) verwijzen wij naar de website en het kerkblad.