Afdrukken

40 Jaar Exchange Bungay - Hellevoetsluis in beeld


Helaas is ten gevolge van Covid19 de uitwisseling in dit jubileumjaar niet doorgegaan.
Maar er is wel in onze kerkdienst van 24 mei jl. aandacht aan geschonken.
Daarbij is ook van Engelse zijde de nodige inbreng in geweest.

U kunt de dienst hier nogmaals bekijken mocht u deze hebben gemist.
In de dienst is ook een fotopresentatie getoond en die kunt u hier zien

Due to Covid19 the 40th anniverary year Exchange Bungay-Hellevoetsluis was cancelled.
But attention was paid to it in our church service on May 24.
Our English friends made a contribution to that service by delivering their input

You can revisit the service here if you missed it.
A photo presentation has also been shown in the service and you can view it here