40 Jaar Exchange Bungay - Hellevoetsluis in beeld


Helaas is ten gevolge van Covid19 de uitwisseling in dit jubileumjaar niet doorgegaan.
Maar er is wel in onze kerkdienst van 24 mei jl. aandacht aan geschonken.
Daarbij is ook van Engelse zijde de nodige inbreng in geweest.

U kunt de dienst hier nogmaals bekijken mocht u deze hebben gemist.
In de dienst is ook een fotopresentatie getoond en die kunt u hier zien

Due to Covid19 the 40th anniverary year Exchange Bungay-Hellevoetsluis was cancelled.
But attention was paid to it in our church service on May 24.
Our English friends made a contribution to that service by delivering their input

You can revisit the service here if you missed it.
A photo presentation has also been shown in the service and you can view it here

Jaarrekening 2019 taakgroep Diaconie

Hieronder is een link geplaatst waarin de verkorte versie van de jaarrekening 2019 van de Taakgroep Diaconie is opgenomen.
Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze verkorte versie dan kan dat tot eind mei zowel schriftelijk (zie Kerkwijzer voor gegevens) als digitaal via het hiernA genoemde mailadres.
Het vaststellen van de definitieve jaarrekening 2019 door de kerkenraad vindt daarna plaats, nadat ook de accountant akkoord is gegaan.

Klik hier voor het raadplegen van de verkorte versie van de jaarrekening van de Taakgroep Diaconie

De volledige jaarrekening kan opgevraagd worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

HULP IN CORONATIJD

De Taakgroepen Diaconie en Pastoraat zijn erg blij met alle initiatieven die inmiddels zijn genomen wat betreft de hulpverlening aan met name oudere gemeenteleden. Chapeau voor iedereen die vrijwillig zijn/haar steentje al bijdraagt!

•    Aan de oproep om boodschappen te gaan doen voor ouderen, die dat nu even niet kunnen, is al flink gehoor gegeven! En u kunt zich nog opgeven bij de contactpersonen.

•    Ook in de wijken gaan deze weken gemeenteleden, waaronder de signaalmedewerkers, elke week op pad om zondagsbrieven en kaartjes rond te brengen. Volgende week zullen zij massaal de Paasgroet bij alle gemeenteleden bezorgen.

•    Predikanten, pastoraal werker en ambtsdragers  telefoneren dagelijks met zieken en gemeenteleden om met hen in contact te blijven.

•    Maartje Keijzerwaard heeft  al aardig wat reacties gekregen van gemeenteleden, die aan de ouderen in de verpleeghuizen een kaart willen sturen. Voor informatie over namen en adressen: mkeijzerwaard60 @gmail.com.U ziet het, de gemeente leeft en doet wat in haar vermogen ligt om naar elkaar om te zien!  
Als u zelf hulp nodig heeft of als u signalen opvangt van mensen die hulp zouden kunnen gebruiken, geef dat dan door aan één van ons. We kunnen met u mee denken, op welke manier we hulp kunnen bieden! Echt graag gedaan!

Voor de CONTACTPERSONEN  PASTORAAT en CONTACTPERSONEN  DIACONIE (DIACONAAL RESCUE TEAM) verwijzen wij naar de website en het kerkblad.

Protestantse Gemeente Hellevoetsluis – Nieuws over de gevolgen van het Coronavirus m.b.t. kerkelijke aangelegenheden

In vervolg op ons eerder bericht en in vervolg op de berichten/adviezen van het RIVM en de PKN (Landelijke Kerk) heeft de kerkenraad Protestantse Gemeente Hellevoetsluis heeft besloten om alle activiteiten en dus ook alle kerkdiensten in de Kerk aan de Dorpsstraat, de Petrakerk, en de Vestingkerk tot en met 1 juni 2020 af te gelasten.

De maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus houden ook onze stad in zijn greep. Vanuit de kerkenraad willen we met u delen wat dit betekent voor onze gemeente.
De kerkenraad voelt de verantwoordelijkheid om te doen wat in het vermogen ligt om het coronavirus in te dammen: dat betekent dat we de adviezen en richtlijnen van overheid, RIVM en PKN zo strikt mogelijk volgen.

Klik hier om de gehele publicatie te lezen

Subcategorieën