HET EIND IS ZOEK
Dilemma’s rond levenseindebeslissingen voor gelovigen en ongelovigen.
Op zoek naar de verhalen van mensen en deze in verbinding brengen met het Verhaal van de God van de Bijbel. Dat is wat ds. Margriet v.d. Kooi-Dijkstra in haar werk van Geestelijk Verzorger in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis in Woerden en het Regionaal Psychiatrisch Centrum, probeert te doen. Zelf spreekt zij liever van hart- en zielzorg.

In verband met de maatregelen ingevolge de Coronacrises,
gaat deze bijeenkomst NIET door.

Was gepland: maandagavond 30 maart 2020. in de Petrakerk aan de Cornelis van Kleiburgstraat 4

Protestantse Gemeente Hellevoetsluis Commissie Vorming en Toerusting

Subcategorieën