Afdrukken

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. De Protestantse Gemeente Hellevoetsluis geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit.
Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met de Protestantse Gemeente Hellevoetsluis.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Voor de op website geplaatste foto's van derden heeft de Protestantse Gemeente Hellevoetsluis alleen het gebruiksrecht verkregen voor publicatie op deze website van de intellectuele eigenaren.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan dient schriftelijk aan de Protestantse Gemeente Hellevoetsluis of (in geval van foto's of artikelen van derden) aan de intellectuele eigenaar te worden verzocht.
Bij foto's of artikelen van derden staat de intellectuele eigendom expliciet vermeld.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de bezoeker.
De Protestantse Gemeente Hellevoetsluis geeft geen enkele garantie, noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van die websites of hyperlinks.