Tot nader order geen te bezoeken kerkdiensten.

De kerkdiensten in de Protestantse Gemeente Hellevoetsluis (Vestingkerk, Petrakerk, Kerk aan de Dorpstraat Nieuwenhoorn) zijn tot nader order afgelast in navolging van de richtlijnen van de overheid.
De kerkenraad laat zich tevens adviseren door een gemeentelid die deskundig is op het gebied van infectieziekten en bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond het Coronavirus als specifiek aandachtsgebied heeft.
We zullen u ook via website, Facebook blijven inlichten over de ontwikkelingen en tevens via zondagsbrief en andere manieren die in de Protestantse Gemeente Hellevoetsluis gebruikelijk zijn.

Maar wel: Uitzending dienst Vestingkerk/Kerk aan de Dorpsstraat/Petrakerk via kerkwebradio
Op de zondag wordt voor alle secties (Vestingkerk/Kerk aan de Dorpsstraat en Petrakerk) één viering uitgezonden via de kerkwebradio.
In deze viering op afstand zal er ruimte zijn voor bijbel lezen, muziek, zang, gebed en voorbeden.
In de liturgie kunt u alle noodzakelijke informatie over de dienst lezen (voorganger, ouderling van dienst, organist, collectedoelen, lezingen, liederen enz.)

Deze uitzending zal altijd plaatsvinden vanuit de Petrakerk en vangt aan om 9:30 uur.
Klik hier voor het beluisteren van de dienst via een computer

Indien u de beschikking heeft over een mobiel apparaat, zoals smartphone of tablet (Samsung, iPhone, enz) wordt het beste resultaat bereikt door via de Kerkomroep App voor uw type apparaat te luisteren.
Klik hier voor Apple
Klik hier voor Google Play (o.a. Samsung)

Eenvoudig deelnemen aan de collecte via GIVT
Hoe kan in geven met GIVT
Download de app
Klik hier voor Apple
Klik hier voor Google Playstore (o.a. Samsung)

Indien de techniek het toelaat zal de uitzending van de dienst via een livestream verbinding via Facebook of via het Youtube-kanaal van onze PG Hellevoetsluis beschikbaar zijn.

Deze  diensten zijn alleen thuis te volgen; de drie bovengenoemde kerken zijn gesloten voor bezoekers.


GIVT: Geven zonder contant geld in de Protestantse Gemeente Hellevoetsluis
 
Vanaf 5 januari 2020 is het mogelijk om op een nieuwe manier deel te nemen aan de collecte tijdens de kerkdiensten in de Petrakerk, Kerk aan de Dorpsstraat en de Vestingkerk.
Dan starten we met Givt en kan je naast contant geld ook met jouw smartphone i.c.m. de Givt-app geven.

De zondagsbrief voor de eerstvolgende zondag wordt op vrijdagavond geplaatst.

Lees de zondagsbrief.